Ostali propisi relevantni za rad Uprave su:

► Ostali propisi
► Evidencijske markice za brašno

Vijeće ministara je na 103. sjednici održanoj 29.12.2005. godine donijelo:

Do stjecanja uslova za izdavanje evidencijskih markica od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, markice će izdavati Uprava za indirektno oporezivanje. Cijena evidencijskih markica za brašno je cijena koja važi za porezne markice.
Obveznici koji se bave proizvodnjom i uvozom brašna, ukoliko se prvi put pojavljuju sa zahtjevom za štampanje evidencijskih markica za brašno, trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje o upisu u sudski registar
 • rješenje o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova
 • PDV / identifikacioni broj
 • zahtjev za štampanje evidencijskih markica (obrazac A1)
 • izvornik uplatnice za troškove štampanja evidencijskih markica

Uplata za štampanje markica vrši se u skladu s Naredbom o uplatnim računima za uplatu sredstava po zahtjevu za štampanje poreznih i kontrolnih markica ("Službeni glasnik BiH", broj 85/06)

 • Cijena porezne markice: 0,005456 KM po komadu (ne podliježe pdv-u)
 • Uplata se vrši na žiro račun: 338-000-22100049-07
 • Primalac: JRT Trezor BiH
 • Svrha uplate: uplata za štampanje evidencijskih markica
 • Vrsta prihoda: 722528
 • Budžetska organizacija: 1601999
 • Općina: šifra općine uplatioca

Za svako sljedeće podnošenje zahtjeva potrebno je dostaviti samo zahtjev i uplatnicu.
Za dodatne informacije možete se obratiti službenicima u regionalnim centrima UIO koji su neposredno zaduženi za tu vrstu usluga:

 • RC Banja Luka, Sanja Soldat, telefon/faks  051/316-246
 • RC Sarajevo, Edin Šljivo, telefon/faks 033/279-498
 • RC Tuzla, Mile Milošević, telefon 035/398 081, faks 035/300 681
 • RC Mostar, Fata Savić i Nedeljka Primorac, telefon/faks 036/350-431

 

► Ostali zakoni
► Elektronsko poslovanje sa UIO

 

 

 

 

 

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.