OBVEZUJUĆE INFORMACIJE O PORIJEKLU OIP

Zahtjev za izdavanje obvezujuće informacije o podrijetlu robe odnosi se samo na jednu vrstu robe i jedan skup okolnosti pod kojim se utvrđuje podrijetlo.
Imatelj informacije mora biti u stanju dokazati da roba o kojoj je riječ i okolnosti koje određuju stjecanje podrijetla u svakom pogledu odgovaraju robi i okolnostima opisanim u informaciji.
Zahtjev se podnosi Središnjem uredu Uprave za neizravno oporezivanje, na pisanom obliku obrasca iz Priloga 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04, 60/06 i 57/08).
Kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi, uz zahtjev se obvezno prilaže originalna uplatnica, popunjena kako slijedi:

 

1. Svrha doznake: pristojba za zahtjev za izdavanje OIP-a (tarifni broj 83)

 •  Primalac: JRT Trezor BiH

 •  Račun primaoca:

  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

  • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

  • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

 •  Iznos: 10,00 KM

 •  Vrsta uplate: 0

 •  Vrsta prihoda: 722801

 •  Budžetska organizacija: 1601001

 •  Poziv na broj: 0000000000

 

2. Svrha doznake: taksa za OIP (tarifni broj 91)

 •  Primalac: JRT Trezor BiH

 •  Račun primaoca:

  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

  • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

  • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

 •  Iznos: 70,00 KM

 •  Vrsta uplate: 0

 •  Vrsta prihoda: 722809

 •  Budžetska organizacija: 1601001

 •  Poziv na broj: 0000000000


Zahtjev i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu:
Uprava za neizravno oporezivanje BiH
Sektor za carine
Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka


Obvezujuća informacija se dostavlja podnositelju u roku od 150 dana od dana prihvatanja zahtjeva.
OIP se izdaje na obrascu Priloga 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04, 60/06 i 57/08) i odnosi se samo na jednu vrstu robe koja u svakom pogledu odgovara onoj koja je opisana u njemu.
Rok važenja OIP-a je tri godine.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.