NCTS

Novi elektronski prvozni (tranzitni) sistem (New Computerised Transit System-NCTS) je transevropski carinski informatički sistem, koji  omogućava razmjenu podataka između carinskih organa i privrednih subjekata sistemom elektronske razmjene podataka. Elektronske poruke zamjenjuju razne papirne dokumente i određene formalnosti provoznog postupka. NCTS je prvi transevropski elektronski sistem u BiH u oblasti carine, svojevrsni test i jedan od koraka u procesu ispunjavanja uslova Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija.

NCTS je u upotrebi na području zemalja koje su potpisnice Konvencije o zajedničkom provoznom postupku iz 1987. godine (CTC Konvencija) i Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom (SAD ili JCI Konvencija) - EU-CTC Zemlje (zemlje zajedničkog provoza): 27 država članica Evropske unije, zemlje EFTA-e: Švajcarska, Norveška, Lihtenštajn i Island, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republika Srbija, Sjeverna Makedonija i Republika Turska.

Novim carinskim propisima Bosne i Hercegovine (Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, ''Službeni glasnik BiH'', broj 58/15 i Odluka o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, ''Službeni glasnik BiH'', broj: 13/19, 54/19, 21/20, 47/21 i 49/21), čija primjena se očekuje u 2022. godini, propisana je mogućnost provođenja carinskih formalnosti korištenjem sistema elektronske razmjene podataka za postupak provoza.

Danom početka primjene novih carinskih propisa, planirano je i da počne primjena NCTS-a u carinskom području BiH (na nacionalnom nivou).

Uslov za dobijanje poziva od strane zajedničkog EU-CTC Komiteta za pristupanje Bosne i Hercegovine CTC i JCI Konvencijama, odnosno mreži zemalja zajedničkog tranzita je primjena NCTS-a na nacionalnom nivou u periodu od godinu dana, s tim da je carinsko zakonodavstvo BiH usklađeno sa pravnom stečevinom EU u oblasti postupka provoza, da postji uspostavljena odgovarajuća IT stuktura u poslovnom okruženju (carina-privredni subjekti) u primjeni na nacionalnom nivou, kao i da postoji odgovarajuća administrativno-organizaciona struktura potrebna u sistemu NCTS-a u carinskoj upravi  (Odsjek za postupak provoza, Centralni garantni ured, Help (Servis) Desk, NCTS nacionalni projektni Tim, mreža koordinatora: nacinalni koordinator i regionalni koordinatori).

Sistem NCTS na nivou Konvencija omogućava razmjenu podataka u elektronskom obliku tzv. ''carinu bez papira'', odnosno olakšano kretanje robe između zemalja članica Konvencije i ubrzani protok robe preko granica, gdje korisnici postupka provoza na granicama pokazuju PPI (provoznu prateću ispravu) sa bar kodom i jedinstvenim brojem MRN (Master reference number) provozne deklaracije, bez dužeg zadržavanja na granici. To omogućava da jednom podnijeta deklaracija i osiguranje za postupak provoza isprati cijeli tok transporta, pri čemu se u svakom trenutku kretanja robe u postupku provoza može znati gdje se roba nalazi.

Uprava za indirektno oporezivanje već duži vremenski period vrši pripreme i ulaže sve svoje raspoložive resurse za implementaciju NCTS-a u Bosni i Hercegovini, uz podršku Delegacije evropske unije u Bosni i Hercegovini, kako bi  bili ispunjeni svi uslovi u zakonodavnom, organizacionom i tehničkom smislu za start sistema NCTS na nacionalom nivou. U tom smislu, razvijen je modernizovani sistem, NCTS faza 5, prilagođen za primjenu na nacinalnom nivou sa pratećim modulima: za elektronsko upravljanje osiguranjima u postupku provoza, analizu rizika i pojednostavljenja u postupku provoza.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.