Međunarodna saradnja

MEĐUNARODNA SARADNJA

U današnje vrijeme globalizacije i internacionalizacije, nijedna institucija ne može da radi sama za sebe. Potrebna je saradnja na svim nivoima, uključujući i međunarodnu saradnju.

U skladu sa tim, jedan od ciljeva i zadataka UIO je koordinacija aktivnosti, te  uspostavljanje, njegovanje i razvijanje saradnje sa međunarodnim institucijama i poreskim i carinskim upravama u drugim državama, a naročito državama u regionu.

Navedeni vid saradnje će omogućiti, prije svega, smanjenje sive ekonomije, te poreskih i carinskih utaja,ali i  pružiti dobru osnovu za razmjenu informacija i iskustva, koja će doprinijeti boljem i kvalitetnijem radu UIO.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.