Prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja, Središnji ured Uprave za indirektno oporezivanje BiH nalazi se u Banja Luci. Pored Središnjeg ureda UIO postoje i četiri regionalna centra, a oni se nalaze u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru i Tuzli. U meniju sa lijeve strane nalaze se kontakt informacije Središnjeg ureda UIO i svih regionalnih centara.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.