INFO LINIJA

Sve informacije koje se odnose na primjenu Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o akcizama, možete dobiti putem telefonske info linije, pozivom na brojeve: 051/335-256, 051/335-257 i 051/335-197, u toku radnog vremena.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.