Međunarodna saradnja

IOTA

Interevropska organizacija poreskih administracija IOTA  je neprofitna organizacija poreskih uprava, osnovana da pruži podršku poreskim administracijama evropskih zemalja u poboljšanju efikasnosti njihovog rada, kroz kontinuirano organizovanje radionica, obuka i seminara tehničkog i edukativnog karaktera. Danas IOTA ima 46 zemalja punopravnih članica, uključujući i Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Odluka o prihvatanju članstva UIO BiH u IOTA-i je donesena tokom 11. Generalne skupštine IOTA-e održane u periodu od 11. do 12. juna 2007. godine u Varni, u Bugarskoj. Sjedište Sekretarijata IOTA-e nalazi se u Budimpešti, u Mađarskoj.

Sve aktivnosti IOTA-e možemo podijeliti u tri velike grupe:

  • Tehničke aktivnosti, uključujući i prepremu i izvršavanje tehničkih događaja (Area grupe i Task timovi, radionice, analize slučaja i obuke), kao i pružanje usluga u vezi sa tehničkim upitima;
  • Publikacije i website, uključujući i tehničke publikacije i izvještaje o završenim događajima;
  • Administrativni program, uključujući događaje koji se bave strategijskim, finansijskim i administrativnim pitanjima IOTA-e.

 

Sve detaljnije informacije o IOTA-i možete pronaći ovdje.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.