FISCALIS 2020

Fiscalis 2020 je program Evropske unije koji omogućava unaprjeđenje efikasnog funkcioniranja poreznih sistema unutar EU podsticanjem suradnje države korisnice programa u području porezne politike. Program podstiče efikasniju primjenu poreznog zakonodavstva EU, razvoj informacionih sistema, razmjenu iskustava između nacionalnih poreznih administracija, te primjenu najbolje prakse u području oporezivanja. 

Program je otvoren za države članice EU, države kandidate, potencijalne države kandidate te partnerske države obuhvaćene Evropskom politikom susjedstva. Obuhvata period od 2014. do 2020. godine, a budžet programa iznosi 234,3 miliona eura.

Opći cilj programa je poboljšanje pravilnog funkcioniranja poreznih sistema na unutrašnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje između država korisnica programa, njihovih poreznih administracija i njihovih službenika.

Poseban cilj programa je podržati borbu protiv porezne prijevare, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja, te provođenje pravne tekovine EU na području oporezivanja osiguravanjem razmjene informacija, podržavanjem administrativne suradnje i, gdje je to potrebno i prikladno, jačanjem administrativnih kapaciteta država učesnica, s ciljem pomoći smanjenju administrativnog opterećenja poreznih uprava i troškova ispunjavanja obaveza poreznih obveznika.

Program osigurava finansijsku potporu za slijedeće aktivnosti:

  • Seminari i radionice
  • Bilateralne ili multilateralne kontrole
  • Radne posjete
  • Osnivanje stručnih timova
  • Izgradnja kapaciteta javne uprave i prateće aktivnosti
  • Studijske posjete
  • Komunikacioni projekti
  • Izgradnja evropskih informacionih sistema
  • Aktivnosti zajedničkog osposobljavanja

 Državni koordinator programa Fiscalis 2020 u Bosni i Hercegovini je Uprava za indirektno oporezivanje.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.