Carinskа vrijednost

CARINSKA VRIJEDNOST

 

Utvrđivanje carinske vrijednosti je carinski postupak koji se primjenjuje kako bi se utvrdila  vrijednost uvezene robe za carinske svrhe s ciljem primjene carinskih propisa, uključujući Carinsku tarifu BiH i netarifnih mjera donesenih propisima Bosne i Hercegovine, koji regulišu područje trgovine robom.

Carinska vrijednost uvezene robe utvrđuje se u skladu sa nacionalnim propisima zemlje uvoznice a ti propisi su doneseni na osnovu odredbi Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o primjeni člana VII Općeg sporazuma o tarifi i trgovini (GATT). Sporazumom su propisane i metode utvrđivanja carinske vrijednosti a koje su uključene i u nacionalno zakonodavstvo.

S obzirom da carinska vrijednost predstavlja osnovu za obračun uvoznih dažbina utvrđivanje carinske vrijednosti robe treba da se zasniva na jednostavnim i nepristrasnim kriterijumima koji su u skladu sa trgovinskom praksom a postupak vrednovanja treba biti opće primjenljiv.

Više o metodama i načinu utvrđivanja carinske vrijednosti možete pročitati u članovima 25 - 33. Zakona o carinskoj politici, 60 - 92. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici, te Uputstvu o utvrđivanju carinske vrijednosti.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.