Međunarodna saradnja

B6

U decembru 2010. godine Porezna uprava Republike Srbije bila je domaćin prvog susreta čelnih ljudi poreznih uprava regiona s ciljem utvrđivanja načina za uspostavljanje direktnih kontakata i razgovora o pitanjima od zajedničkog interesa, trenutnim prioritetima, kao i redovnom sagledavanju pitanja i tema koje mogu imati dugoročni uticaj i stratešku važnost za razvoj poreznih administracija. Kao rezultat ovih aktivnosti u Beogradu je 17. marta 2011. godine u Vladi Republike Srbije potpisan Sporazum od strane direktora svih poreznih uprava članica Grupe B 6. Gupu B6 čine Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Porezna uprava Republike Srpske, Porezna uprava Federacije BiH,  Porezna uprave Srbije, Porezna uprava Crne Gore, Porezna uprava Slovenije i Porezna uprava Hrvatske. Strane u Sporazumu usaglasile su se da sarađuju u sljedećim oblastima:

- unapređenje postojeće saradnje između poreznih administracija

- diskutiranje o pitanjima iz prakse poreznih uprava

- razmjena iskustava, najboljih praksi, inicijativa, programa, publikacija, metoda i vidova organizacije poslovanja

- revizije poreza u svim oblastima, a posebno u oblasti upravljanja rizikom

- porezne revizije i porezne kontrole

- informacionih sistema i elektornske podrške

- obuke zaposlenih i upravljanja ljudskim resursima

- organiziranje zajedničkih projekata i ostalih aktivnosti u cilju razmjene iskustava

Međusobna saradnja će se odvijati u obliku zajedničkih sastanka, kratkotrajnih seminara i tehničkih konsultacija.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.