ASYCUDA

ASYCUDA (Automated SYstem for CUstoms Data - automatizirani sistem za obradu carinskih podataka) je kompjuterizirani carinski upravljački sistem. Software ASYCUDA je razvio UNCTAD u Ženevi na osnovu zahtjeva zemalja članica koje su željele obezbijediti odgovarajuće statističke podatke o uvozu/izvozu. Sistem se trenutno koristi u više od 80 zemalja i regija. ASYCUDA sistem za obradu carinskih podataka na evropskom kontinentu koristi se u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Estonija, Jermenija, Latvija, Litvanija, Makedonija, Malta, Moldavija, Rumunija, Slovačka.

U Bosni i Hercegovini koristi se ASYCUDA++ koja predstavlja treću verziju sistema, a verzija u B&H specifična je po tome što funkcionira uz korištenje tri jezika (bosanski, hrvatski i srpski) i dva pisma (latinica i ćirilica). Sistem je operativan u unutrašnjim carinskim ispostavama i na graničnim prijelazima od 2002. godine, a koriste ga interni korisnici (službenici UIO) kao i eksterni korisnici (špediteri, kontrolni i inspekcijski organi).

Konfiguracija sistema je prilagođena zahtjevima UIO te obezbjeđuje primjenu važećih carinskih procedura, carinske tarife i ostalih zakonskih odredbi neophodnih za provedbu odgovarajućih carinskih postupaka. Sve izmjene u konfiguraciji sistema obavljaju službenici Sektora za IT, te obezbjeđuju pravovremenu tehničku i korisničku podršku svim korisnicima sistema.

Uvođenje sistema ASYCUDA u Bosni i Hercegovini omogućilo je: podnošenje carinskih i tranzitnih prijava elektronskim putem (DTI – Direct Trader Input), korištenje selektiviteta u uvoznim i izvoznim procedurama, elektronsko razduženje tranzitnih prijava, automatsko razduženje uplata carinskih dažbina, ažurne statističke podatke, ubrzanje procesa carinjenja, olakšice u kretanju roba i putnika.

NAPOMENA: Eksterni korisnici (špediteri) koji, bilo po dinamičkim ili po fiksnim IP adresama, imaju omogućen pristup carinskom informacionom podsistemu UIO ne trebaju podnositi zahtjev za pristup aplikaciji za obradu carinskih prijava za postupak provoza.

 

INSTRUKCIJE UPOTREBE ASYCUDA WORLD

Prijavljivanje u sistem ASYCUDA World:
https://www.youtube.com/watch?v=ZtratKtUfiI

Promjena lozinke:
https://www.youtube.com/watch?v=9tgZp8oDuLo

Čuvanje deklaracije u lokalu i njeno otvaranje:
https://www.youtube.com/watch?v=vY7qB5m9nyQ

Slanje JCI na carinski server, registraciju i procjenu:
https://www.youtube.com/watch?v=PSYE3CqyD10

Brisanje SoClass i Java datoteka:

https://www.youtube.com/watch?v=01eshGGPlu0

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.