Forum u Podgorici
Forum u Podgorici Na poziv Univerziteta u Banjoj Luci Centra za preduzetništvo i transefer tehnologija u periodu od 09. do 12.05.2022. godine u Podgorici je održan forum sa temom: Ubrzavanje napretka u oporezivanju duhana i duhanskih proizvoda, a aktivno učešće na navedenom forumu uzela je i Uprava za indirektno - neizravno oporezivanje. Učesnici foruma bili su predstavnici iz svih zemalja Zapadnog Balkana iz oblasti javnog zdravstva i poreznih uprava (ministarstava finansija). Također, navedenom forumu prisustvovali su i predstavnici akademske zajednice (predstavnici univerziteta iz zemalja regije, kao i predstavnici iz Sjedinjenih Američkih Država University
Pojačane kontrole obveznika koji su vršili promet u BiH koristeći usluge „BRZIH POŠTA“
Pojačane kontrole obveznika koji su vršili promet u BiH koristeći usluge „BRZIH POŠTA“ Uprava za indirektno oporezivanje 25. maja 2022. godine započinje intenzivne kontrole svih obveznika koji su obavljali promet u Bosni i Hercegovini koristeći usluge brzih pošta. Razlog za pojačane kontrole ovih obveznika su sumnje u neprijavljivanje kompletno ostvarenog prometa. U analizama koje su upravo završene u UIO došlo se do zaključka da veći broj obveznika, znatan dio prometa dobara u Bosni i Hercegovini, ostvaruje korištenjem usluga kurirskih poslova, odnosno poslova brze pošte. Vodeći se određenim pokazateljima u ovom segmentu poslovanja, Uprava se obratila Agenciji za poštanski saobraćaj u BiH u cilju
Prihodi od indirektnih poreza veći 538 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza veći 538 miliona KM Prihodi od indirektnih poreza za četiri mjeseca 2022. godine iznosili su 3 milijarde i 5 miliona KM i veći su za 538 miliona KM ili 21,82% u odnosu na isti period 2021. godine kada su iznosili 2 milijarde i 467 miliona KM. Nakon što je UIO u četiri mjeseca 2022. godine privredi vratila 650 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 2 milijarde i 355 miliona KM i veći su za 356
Dr. Miro Džakula na panelu “Kriza i siva ekonomija”
Dr. Miro Džakula na panelu “Kriza i siva ekonomija” Drugog dana Jahorina - ekonomskog foruma, koji se održava 26. -27. aprila 2022. godine, na panelu Kriza i siva ekonomija, učestvovao je i dr. Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje. Kad je u pitanju UIO smatramo da je plaćanje poreza ključna stvar civilizacije jednog društva i da cijelo društvo treba raditi na edukaciji o značaju plaćanja poreza rekao je direktor Džakula. UIO bilježi rast prihoda, u prva tri mjeseca 2022. godine prihodi od indirektnih poreza veći su za 406 miliona KM ili 22,29% u odnosu na isti period 2021.
UIO provodi digitalnu transformaciju
UIO provodi digitalnu transformaciju Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH započela je proces digitalne transformacije s ciljem da sve njene usluge budu elektronske, rečeno je danas na Jahorina ekonomskom forumu. Govoreći u okviru panela Indirektni porezi novine i izazovi pomoćnica direktora UIO Svjetlana Perković navela je da je Uprava digitalnu transformaciju započela 2014. godine, a da je 2021. godine certificirana za izdavanje digitalnog potpisa, čime je postala prvo tijelo na nivou BiH za izdavanje ove vrste potpisa. Intencija je da u budućnosti pređemo na poslovanje bez papira, za šta je digitalni potpis neophodan, objasnila

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.