Evidencija prijava za izvršene donacije
Evidencija prijava za izvršene donacije Vijeća ministara BiH je na 6. (vanrednoj) sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine donijelo: ODLUKU O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19). Navedenom Odlukom utvrđeno je oslobađanje od obračuna i plaćanja, odnosno pravo na povrat obračunatih indirektnih poreza na doniranu opremu i sredstva međunarodnih i/ili domaćih organizacija i drugih subjekata namijenjenih za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona COVID 19 (npr.maske
Prihodi od indirektnih poreza veći za 59 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza veći za 59 miliona KM Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2020. godine iznosili su 1 milijardu i 882 miliona KM i veći su za 59 miliona KM ili 3,24% u odnosu na isti period 2019. godine kada su iznosili 1 milijardu i 823 miliona KM. Samo u mjesecu martu 2020. godine UIO je prikupila 652 miliona KM indirektnih poreza što je za 23 miliona KM više u odnosu na mart 2019. godine. Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a svim poreskim obveznicima koji su ostvarili pravo povrata u prva tri mjeseca 2020.
Radno vrijeme carinskih ispostava
Radno vrijeme carinskih ispostava U UIO je usvojena Odluka o određivanju privremenog načina rada carinskih ispostava za vrijeme trajanja vanrednih mjera u Bosni i Hercegovini. Odluka o određivanju privremenog načina rada carinskih ispostava za vrijeme trajanja vanrednih mjera u BiH (31.03.2020.) ...
Potpisan ugovor o izgranji Graničnog prelaza Svilaj
Potpisan ugovor o izgranji Graničnog prelaza Svilaj Danas je potpisan ugovor o izgradnji novog graničnog prijelaza Svilaj, koji bi trebao biti završen u narednih 300 dana i čija ukupna vrijednost iznosi 18.713.999,35 KM. Granični prijelaz Svilaj nalazi se na sjeveru Bosne i Hercegovine na koridoru 5 C. Ugovor o izgradnji novog graničnog prijelaza Svilaj potpisan je danas između Uprave za indirektno oporezivanje i konzorcijuma NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši , ALFA TERM d.o.o. Mostar i TEHTON d.o.o. Banja Luka. Vrijednost ugovorenih radova je 18.713.999,35 KM sa PDV-om, a rok za izvođenje radova je 300 kalendarskih dana. U narednom periodu
Odluka o oslobađanju
Odluka o oslobađanju Odluka o oslobađanju možete ovdje preuzeti: Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrata već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona (COVID 19) Uputstvo o dopunama Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave (26.03.2020.) Odluka o određivanju GP za prijevoz robe u cestovnom prometu u tranzitu kroz BiH ...

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.