Oduzeti krivotvoreni parfemi
Oduzeti krivotvoreni parfemi Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Gradiška privremeno su oduzeli 5.952 komada krivotvorenih parfema. Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje, u Carinskoj ispostavi Gradiška prilikom provođenja mjera carinskog nadzora pri uvozu roba na teritorij Bosne i Hercegovine izvršili su detaljan pregled pošiljke iz Kine. Tokom pregleda utvrđeno je da se u predmetnoj pošiljci nalazi i veća količina parfema za koje postoji osnovana sumnja da se istim povređuje zaštićeni žig. Carinski službenici UIO kontaktirali su zastupnike nosioca prava za BiH, koji su se izjasnili da se radi o
Akcije ,,Master" i ,,Track"
Akcije ,,Master" i ,,Track" Službenici Uprave za indirektno oporezivanje aktivno sudjeluju u akcijama kodnih naziva Master i Track, koje se po nalogu Suda BiH i Tužilaštva BiH provode na širem području Bosne i Hercegovine. Ispred Uprave za indirektno oporezivanje u današnjim aktivnostima sudjeluje ukupno 27 službenika iz više regionalnih centara. Prema naredbama Suda i Tužilaštva BiH službenici UIO će u narednom periodu izvršili kontrole poslovanja šest pravnih lica i to iz Gradačca, Brčkog, Sarajeva i Gradiške. Kontrole će obuhvatiti period od osnivanja pravnih lica do dana izvođenja pomenutih akcija, kako bi se utvrdilo stvarno
Oduzeta razna roba u vrijednosti 120.000 KM
Oduzeta razna roba u vrijednosti 120.000 KM Službenici Uprave za indirektno oporezivanje pretresom na nekoliko lokacija u Regionalnom centru Sarajevo privremeno su oduzeli su raznu robu u vrijednosti od 120.000 KM. Tokom nekoliko planiranih i koordiniranih kontrolnih aktivnosti službenici UIO su privremeno oduzeli veću količinu duhana i duhanskih prerađevina, odjevnih predmeta i parfema poznatih svjetskih marki za koje se sumnja da je riječ o falsifikatima. Pored toga, privremeno je oduzeto i nekoliko motornih vozila uključujuči i dva ATV Quad stranih registarskih oznaka i bez dokumentacije o porijeklu. Roba je oduzeta od nekoliko pravnih lica koja posluju na
Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2017.godine
Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2017.godine Prihodi od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca 2017. godine iznosili su 2 milijarde i 112 miliona KM i veći su za 87 miliona KM ili 4,29 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 2 milijarde i 25 miliona KM. Samo u aprilu 2017. godine prikupljeno je 569 miliona KM indirektnih poreza što je za 35 miliona KM više u odnosu na april 2016. godine. RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-APRIL 2017. GODINE Nakon izvršenih povrata PDV-a poreznim obveznicima koji su u prva četiri mjeseca 2017. godine
Obavijest špediterima za dostavljanje pred-deklaracije za transport roba koje su pokrivene TIR karnetom
Obavijest špediterima za dostavljanje pred-deklaracije za transport roba koje su pokrivene TIR karnetom Pred-deklaracije za transport roba koje su pokrivene TIR karnetom ...

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.