Informacija poreznim obveznicima o podnošenju PDV prijave za mjesec septembar 2022. godine
Informacija poreznim obveznicima o podnošenju PDV prijave za mjesec septembar 2022. godine Poštovani porezni obveznici obavještavamo Vas da vrijednosti u PDV prijavi od poreznog perioda 2209 (septembar, 2022. godine) upisujete u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale ...
Pored mašine za rezanje duhana otkrivena i puška
Pored mašine za rezanje duhana otkrivena i puška Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva RAFTER na područiju Tuzlanskog kantona oduzeli su veću količinu duhana i duhanskih prerađevina kao i pušku u vrijednosti od 65.100 KM. U operativnoj akciji kodnog naziva RAFTER, na osnovu operativnog rada i poduzetih operativnih taktičkih mjera izvršili su lociranje objekta gdje se vrši skladištenje i rezanje duhana za daljnu distribuciju i prometovanje od strane više lica na području Tuzlanskog kantona. Tom prilikom izvršen je pretres lociranog stambenog objekta i pomoćnih objekata, a sve u skladu sa instrukcijama i uputama
Potpisan sporazum UNCTAD ASYCUDA
Potpisan sporazum UNCTAD ASYCUDA Sporazum o razumijevanju (SoR) potpisan je između UNCTAD -a i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH), potvrđujući suradnju između UNCTAD -ovog programa ASYCUDA i institucija BiH. SoR će omogućiti strankama da nastave suradnju na modernizaciji carine i pomoći da se omogući unaprjeđivanje ASYCUDA World sistema za upravljanja carinama u BiH. To će uključivati prilagođavanje ASYCUDA World kako bi se bolje uskladio sa evropskim i međunarodnim standardima. Suradnja će imati za cilj unaprjeđivanje efikasnosti procesa carinjenja; razvoj kapaciteta za upravljanje rizicima; podršku korištenju e-trgovine u BiH, uključujući uvođenje procedure pred-najave u
Oduzeta krijumčarena roba u kamionu
Oduzeta krijumčarena roba u kamionu Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva PLAN u Carinskoj ispostavi Bijeljina oduzeli su veću količinu krijumčarene tekstilne robe u vrijednosti od 70.000 KM. U operativnoj akciji kodnog naziva PLAN ovlašteni službenici Odsjeka za provođenje propisa, Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla, a na osnovu ranijih operativnih saznanja o krijumčarenju tekstila iz R. Srbije izvršili su detaljan pregled i pretres teretnog motornog vozila i pošiljke prijavljene u carinskoj ispostavi Bijeljina, a sve u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva BiH i naredbe Suda BiH.
U hladnjači iza povrća krijumčario cigarete i parfeme
U hladnjači iza povrća krijumčario cigarete i parfeme Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva SKOK na graničnom prijelazu Rača oduzeli su veću količinu krijumčarenih cigareta i druge razne robe u vrijednosti od 78.300 KM. U operativnoj akciji kodnog naziva SKOK ovlašteni službenici Grupe za sprječavanje prekršaja i krijumčarenja iz regionalnog centra UIO u Tuzli izvršili su detaljan pregled i pretres teretnog motornog vozila hladnjače, a sve u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva BiH i naredbe Suda BiH. Pored redovne pošiljke gdje je bilo prijavljeno povrće, pronađena je skrivena i krijumčarena roba. Tom

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.