Stavljanje van snage Odluke o određivanju privremenog načina rada carinskih ispostava za vrijeme trajanja vanrednih mjera u Bosni i Hercegovini
Stavljanje van snage Odluke o određivanju privremenog načina rada carinskih ispostava za vrijeme trajanja vanrednih mjera u Bosni i Hercegovini U skladu sa tačkom IV Odluke o aktiviranju Operativnog štaba Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01- 02-2-968/20 od 19.03.2020. godine i Odlukom o stavljanju van snage Odluke o određivanju graničnih prelaza za prevoz robe u cestovnom saobraćaju u tranzitu kroz Bosnu i Herecegovinu koju je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 21.05.2020. godine, na osnovu zaključka Operativnog štaba Uprave za indirektno oporezivanje donijetog na sastanku održanom dana 21.05.2020. godine, rukovodilac Operativnog štaba Uprave za indirektno oporezivanje, donosi Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju privremenog načina
ODUZETO 4.077 PAKLICA CIGARETA I 40 KG SITNO REZANOG DUVANA
ODUZETO 4.077 PAKLICA CIGARETA I 40 KG SITNO REZANOG DUVANA Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje privremeno su oduzeli 4.077 paklica cigareta stranog porijekla na putnom pravcu Foča Sarajevo. Oduzete cigarete nisu bile obilježene akciznim markicama koje izdaje UIO kako je to propisano članom 25. Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine. Aktivnosti na terenu proveli su službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja iz regionalnog centra UIO u Sarajevu u saradnji sa službenicima MUP-a KS, PS Trnovo. Na području opštine Hadžići ovlašteni službenici UIO izvršili su zaustavljanje i kontrolu putničkog motornog vozila, te u istom pronašli 40 kilograma sitno rezanog
Oduzete cigarete i duvan
Oduzete cigarete i duvan U uvjetima vanredne situacije uzrokovane virusom Covid 19 ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje provode pojačane aktivnosti na terenu u cilju sprječavanja nezakonite prodaje duhana i duhanskih prerađevina. Tako je na područiju grada Tuzle oduzeto 3980 paklica raznih cigareta kao i 100,6 kg duhana. Ovlaštena službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla, a na osnovu operativnog rada i preduzetih operativnih taktičkih mjera došli su do saznanja da na području grada Tuzle postoji više lica koja se bave prodajom cigareta i rezanog duhana, a koje
Počela izgradnja graničnog prijelaza Svilaj
Počela izgradnja graničnog prijelaza Svilaj Uprkos brojnim ograničenjima uzrokovanim virusom COVID 19, Uprava za indirektno oporezivanje osigurala je nesmetan početak radova na izgradnji graničnog prijelaza Svilaj. Radi se o izuzetno važnom graničnom prijelazu koji se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine na koridoru 5 C. Rok za završetak radova je 300 kalendarskih dana. Radove na terenu izvodi konzorcijum firmi NISKOGRADNJA d.o.o. Laktaši , ALFA TERM d.o.o. Mostar i TEKTON d.o.o. Banja Luka. Vrijednost ugovorenih radova je 18.713.999,35 KM sa PDV-om. Kompleks novog graničnog prijelaza Svilaj planiran je na površini od 103.000 m2. Na novom graničnom
Obavještenje u vezi sa donacijama za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID 19)
Obavještenje u vezi sa donacijama za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID 19) Odlukom o oslobađanjuobračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (Službeni glasnik BiH, br. 20/20 i 24/20, u daljnjem tekstu: Odluka) je propisana procedura i uvjeti za oslobađanje od obračuna i plaćana indirektnih poreza kako pri uvozu opreme i određenih sredstava, tako i u domaćem prometu. Sektor za poreze Uprave za indirektno oporeziavnje je zadužen za prijem i evidentiranje svih pristiglih Evidencijskih prijava za izvršene donacije

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.