Priprema budućih zajedničkih aktivnosti
Priprema budućih zajedničkih aktivnosti Dogovor i priprema budućih novih zajedničkih aktivnosti bila je samo jedna od tema zajedničkog sastnka direktora Uprave za indirektno oporezivanje dr. Mire Džakule i glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića, koji se danas održao u sjedištu UIO u Banja Luci. Danas je u Banja Luci dogovoreno i proširenje već postojećeg zajedničkog tima koji čine službenici UIO i Tužilaštva BiH, a koji rade na istragama u predmetima iz oblasti indirektnih poreza. Ranije uspostvljanje pomenutog tima već je dalo dobre rezultate na procesuiranju osumnjičenih za krivična djela iz oblasti indirektnih poreza, kao
Oduzet tekstil
Oduzet tekstil Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na tržnici Arizona su privremeno oduzeli raznu tekstilnu robu u vrijednosti 20.000 KM. Na osnovu operativnih aktivnosti Grupa za sprječavanje krijumčarenja, Regionalni centar Tuzla, izvršila je provjeru porijekla robe u objektu jednog poreznog obveznika koji posluje na tržnici Arizona. Prilikom izvršenih provjera utvrđeno je da se u objektu obveznika nalazi i roba za koju nije postojao nikakav dokaz o porijeklu. Radilo se o robi porijeklom iz Republike Turske i to: 310 trenerki robnih marki Nike, Adidas, muških majica 201 komada, kao i 27 ženskih šorceva.
Po prihodina najizdašniji juni od uspostave UIO
Po prihodina najizdašniji juni od uspostave UIO Prihodi od indirektnih poreza u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosili su 3 milijarde i 106 miliona KM i veći su za 93 miliona KM ili 3,09 % u odnosu na isti period 2015. godine kada su iznosili 3 milijarde i 13 milliona KM. Samo u junu 2016. godine prikupljeno je 562 miliona KM indirektnih poreza što je za 24 miliona KM više u odnosu na jun 2015. godine, te predstvalja najveći iznos prikupljenih indirektnih poreza u junu mjesecu od uspostave UIO. ENTITETI I DISTRIKT BRČKO U PRVIH ŠEST MJESECI
Oduzeta razna roba
Oduzeta razna roba Službenici Uprave za indirektno oporezivanje privremeno su oduzeli veću količinu razne robe u vrijednosti 17.000 KM. U sklopu planiranih operativnih aktivnosti na kontroli uvoza roba azijskog porijekla, službenici Regionalnog centra Sarajevo, Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, prilikom kontrole kontejnerske pošiljke otkrili su određena odstupanja. Izvršen je detaljan fizički pregled prispjele kontejnerske pošiljke te su ustanovljena određena odstupanja u količini i vrsti robe prijavljene za carinjenje. Radilo se o višku robe i to: 500 brisača za automobile, 500 auto trokutova i 1152 vjerska tespiha visoke kvalitete. Roba koja je predmet
Obavještenje za poreske obveznike koji obavljaju poslove privremenog međunarodnog cestovnog prometa
Obavještenje za poreske obveznike koji obavljaju poslove privremenog međunarodnog cestovnog prometa Ministarstvo vanjskih poslova BiH informisalo je Upravu za indirektno oporezivanje o obavezi registrovanja poreskih obveznika u međunarodnom cestovnom prevozu za plaćanje PDV-a. Naime, aktom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske obavješteni smo da su poreski obveznici koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a na područiju Republike Hrvatske obavljaju povremeni međunarodni cestovnog prevoz putnika, u obavezi registrovati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj. Sva uputstva o registrovanju i izvršavanju obaveze mogu se pronaći na adresi www.porezna-uprava.hr. (27.06.2016.) ...

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.