Obavještenje ePortal
Obavještenje ePortal Poštovani poreski obveznici, Povodom brojnih upita o otežanom podnošenju poreskih prijava za period 18/11 elektronskim putem, obavještavamo vas o sljedećem: Zbog velikog broja istovremenog podnošenja poreskih prijava elektronskim putem i zahtjeva za registraciju za elektronsku komunikaciju sa UIO, trenutno su usporeni procesi obavljanja ovih aktivnosti. Iz tog razloga UIO neće izdavati prekršajne naloge za one obveznike koji sa zakašnjenjem predaju elektronskim putem svoje poreske prijave za period 18/11. ...
Zapljenjena veća količina narkotika
Zapljenjena veća količina narkotika Prilikom detaljne kontrole brzih pošiljki službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Aerodrom Sarajevo, u nekoliko odvojenih akcija oduzeli su veću količinu narkotika: kokain, heroin, THC, opijum sa primjesama drugih opijata i amphetamin. Prilikom redovne kontrole brzih pošiljki od strane carinskih službenika primjećena je pošiljka sa sumnjivom supstancom deklarisanom na fizičko lice. U saradnji sa Graničnom policijom BiH prilikom testiranja, uređaj za otkrivanje narkotika pokazao je da pošiljka sadrži 1kg kokaina, heroina, THC-a, i opiuma sa primjesama drugih opijata. O istom je Granična policija BiH obavjestila Tužilaštvo BiH. Pošiljka
Oduzet duvan i cigarete
Oduzet duvan i cigarete Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na područiju koje pokriva Regionalni centar Banja Luka oduzeli su 213 kg rezanog duvana i 429 paklica cigareta. Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH - Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja Regionalnog centra Banjaluka su u poslednjih 10-tak dana u sklopu nastavka provođenja operativnih provjera primjene Zakona o akcizama u BiH u nekoliko navrata pronašli veću količinu rezanog duvana i cigrateta bez akciznih markica. Prilikom operativnog postupanja oduzet je rezani duvan u količini cca 213 kg i 429 paklica cigareta raznih proizvođača, bez akciznih
Oduzete cigarete i duvan
Oduzete cigarete i duvan Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u na pijaci u Mostaru oduzeli su 4.156 paklica cigareta i 54 kg duvana. Službenici UINO BiH, Regionalni centar Mostar, u saradnji sa pripadnicima MUP-a HNK-a, na pijaci u Vrapčićima privremeno su oduzeli 4.156 paklica cigareta i 54 kg duhana koje nisu bile obilježene akciznim markicama UINO. Cigarete i duhan su privremeno oduzete, te obzirom da su radnje počinjenog prekršaja sadržane u biću krivičnog djela 210a KZ BiH- nedozvoljen promet akciznih proizvoda, o istom će biti obavješteno Tužilaštvo BiH. Prilikom provođenja navedene aktivnosti, ovlaštena
Oduzete cigarete
Oduzete cigarete Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u mjestu Trnovo oduzeli su 7.327 paklica cigareta tržišne vrijednosti cca 33.000 KM. Poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti na putnoj komunikaciji Foča-Sarajevo, u mjestu Trnovo, ovlaštena službena lica UIO, Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra Sarajevo, u saradnji sa pripadnicima MUP-a RS, PS Trnovo, oduzeli su 7.327 paklica cigareta (Royal Blue, Royal Blue Slim, FM Blue, FM Red, Merilyn Pink i Trokadero). Ukupna tržišna vrijednost oduzetih cigareta procjenjuje se na iznos od 33.000 KM, a iste su oduzete jer

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.