Oslobađanja od plaćanja carine
Oslobađanja od plaćanja carine Dugoočekivana Odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, koja građanima i privredi donosi određene pogodnosti, počinje se primjenivati od 25.04.2018. godine. U skladu sa pomenutom Odlukom došlo je do određenih izmjena kada su u pitanju visine iznosa za koje je predviđeno oslobađanje od plaćanje uvoznih dažbina. Kada fizičko lice ulazi u carinsko područje BiH vozilom ili na neki drugi način, trenutno ima pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju unose u svom ličnom prtljagu za vlastite potrebe do vrijednosti od 200 KM.
Oduzete cigarete i duvan
Oduzete cigarete i duvan Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su na području Zvornika veću količinu cigareta i duhana. Ovi proizvodi čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 60.000 KM trebali su biti prodani na crnom tržištu i nisu bili obilježeni akciznim markicama koje izdaje UIO. Službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra UIO u Tuzli, na osnovu višemjesečnog operativnog rada došli su do saznanja o više lokacija i putničkih vozila na područiju Zvornika na kojima se vrši skladištenje i daljnja nelegalna distribucija cigareta na područiju BiH. Radi se o duvanskim
Potpisan poseban memorandum o saradnji UIO i SIPA-e
Potpisan poseban memorandum o saradnji UIO i SIPA-e Danas je u Banjoj Luci potpisan poseban Memorandum o saradnji između Uprave za indirektno oporezivanje i Državne agnecije za istrage i zaštitu SIPA-e. Memorandum su potpisali direktor UIO dr. Miro Džakula i direktor SIPA-e g. Perica Stanić Potpisani Memorandum o saradnji dvije agencije podrazumijeva puno bržu i kavlitetniju razmjenu podataka neophodnih za provođenje istraga u svim slučajevima gdje postoji osnovana sumnja da je izvršena utaja indirektnih poreza. Uprava će na zahtjev Državne ganecije za istrage i zaštitu obezbijediti tražene podatke o pravnim licima registrovanim u Jedinstvenom registru UIO, za koje
Prihodi od indirektnih poreza veći za 158 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza veći za 158 miliona KM Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2018. godine iznosili su 1 milijardu i 701 milion KM i veći su za 158 miliona KM ili 10,25% u odnosu na isti period 2017. godine kada su iznosili 1 milijardu i 543 milliona KM. Iz sredstava koje prikupio UIO sa više od 80 % finansiraju se svi nivoi vlasti u BiH: država, etiteti, Brčko distrikt, kantoni u FBiH i opštine u cijeloj BiH. Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u prva tri mjeseca 2018. godine ostvarili pravo na povrat PDV
Poziv obveznicima da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza
Poziv obveznicima da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza Uprava za indirektno oporezivanje poziva obveznike da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza. Za sve dužnike indirektnih poreza koji nisu platili dugovanja u zakonskom roku i na propisani račun preduzimaju se mjere prinudne naplate u skladu sa zakonskim propisima. Rokovi za plaćanje obaveza po osnovu indirektnih poreza jasno su definisani odgovarajućim zakonskim propisima. Nepoštovanje rokova podrazumjeva da se obaveze izmiruju sa kašnjenjem, što predstavlja osnov za pokretanje postupka prinudne naplate, a to povlači za sobom potraživanje naknadnog tereta prinude u iznosu od 5% od dužnog iznosa i

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.