Prihodi od indirektnih poreza 5 milijardi i 936 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza 5 milijardi i 936 miliona KM Uprava za indirektno oporezivanje u devet mjeseci 2019. godine prikupila je 5 milijardi i 936 miliona KM, što je za 309 miliona KM ili 5,5 % više u odnosu na isti period 2018. godine. Nakon izvršenih povrata privrednoj zajednici u Bosni i Hercegovini u iznosu od 1 milijarde i 88 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za period januar - septembar 2019. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt iznosili su 4 milijarde i 848 miliona KM i veći su za 243 miliona
Twinning light projekat IPA 2016 “Podrška razvoju efektivne interne kontrole I revizorskog okruženja u UIO”
Twinning light projekat IPA 2016 “Podrška razvoju efektivne interne kontrole I revizorskog okruženja u UIO” Implementacija Twinning light projekta namijenjenog Odjeljenju za internu reviziju je počela 16.09.2019. godine. Ovo je projekat koji finansira EU iz IPA fondova koji će trajati 8 mjeseci, a vrijednost ovog projekta je EUR 250.000,00, a praktično predstavlja nastavak rada započetog u prethodnom projektu koji je završen u maju 2018. godine. Projekat implementira Ministarstvo finansija Austrije preko Agencije za evropske integracije i razvoj Austrije (AEI). Cilj projekta je podrška Odjeljenju za internu reviziju UIO u obavljanju funkcija interne revizije u skladu sa međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije. Svrha projekta
Do sada 3280 negativnih provjera za vozila
Do sada 3280 negativnih provjera za vozila Nakon što je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH obavijestilo Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) da su proizvođači motornih vozila marki AUDI, BMW i VW odlučili da od početka 2016. godine za korištena vozila više neće izdavati izjave na osnovu kojih carisnke službe zemalja izvoznica izdaju uvjerenja o porijeklu EUR 1, UIO je pokrenula postupke pojačane naknadne kontrole uvjerenja o porijeklu za uvoz vozila pomenutih marki. Podsjećamo, kada uvoznik bilo koje robe, pa tako i vozila, u Bosnu i Hercegovinu, uz ostalu dokumentaciju, u carinskom postupku uvoza dostavi i
Prikuplj 309 miliona KM više indirektnih poreza
Prikuplj 309 miliona KM više indirektnih poreza Prihodi od indirektnih poreza u osam mjeseci 2019. godine iznosili su 5 milijardi i 259 miliona KM i veći su za 309 miliona KM ili 6,23 % u odnosu na isti period 2018. godine, kada su iznosili 4 milijarde i 950 milliona KM. Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a poreznim obveznicima u iznosu od 992 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za period januar - august 2019. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 266 miliona KM
Izmjena u vezi sa plaćanjem administrativne takse
Izmjena u vezi sa plaćanjem administrativne takse Obavještenje o izmjeni u vezi plaćanja administrativne takse za davanje pisane informacije (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja je dostupno na sljedećem linku http://www.new.uino.gov.ba/bs/Zahtjevi-i-uvjerenja- ...

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.