Obavještenje obveznicima portal ePorezi
Obavještenje obveznicima portal ePorezi Dana 10.05.2021. godine pristup elektronskom portalu ePorezi koji koriste porezni obveznici bio je otežan, zbog zagušenja na bazi, a što je izazvano ažuriranjem i replikovanjem velikog broja zapisa (682.998), te je u jednom trenutku od strane Sektora za IT UIO pristup elektronskom portalu ePorezi u potpunosti prekinut. Zbog prethodno navedenog, a imajući u vidu činjenicu da je 10.05.2021. godine isticao redovan rok za podnošenje poreznih prijava za porezni period april 2021. godine, obavještavamo sve porezne obveznike da danas (11.05.2021. godine) elektronski portal normalno funkcionira, te da mogu nastaviti sa podnošenjem
Projekat UIO i Carinske uprave Južne Koreje
Projekat UIO i Carinske uprave Južne Koreje U Upravi za indirektno oporezivanje danas je održana ceremonija otvaranja Projekta modernizacije carinske administracije u BiH, koji će se u narednih sedam mjeseci provoditi uz pomoć kolega iz Carinske uprave Južne Koreje, u suradnji sa konsultantskom IT kućom NT Robotics. Projekat je organizovan od strane Korejske carine u suradnji sa konsultantskom IT kućom NT Robotics koji će trajati od 01.04.2021. do 30.11.2021. godine. Isti je dogovoren sa UIO preko Ministarstva finansija i trezora BiH u 2019. godini. Cilj projekta, koji je dogovoren prilikom posjete direktora UIO dr. Mire Džakule Južnoj
Cigarete "skladištili" u zamrzivaču
Cigarete "skladištili" u zamrzivaču U sklopu operativne akcije kodnog naziva Proljeće 2021 na području Tuzle je pronađeno, a potom i oduzeto 10.386 paklica raznih cigareta (FM, King), koje nisu bile obilježene akciznim markicama koje izdaje UIO. Procijenjena tržišna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 57.100 KM. Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalnog centra Tuzla, na osnovu operativnog rada i preduzetih operativnih taktičkih mjera izvršili su lociranje objekta gdje se vrši skladištenje cigareta za distribuciju i prometovanje na crnom tržištu na području grada Tuzle i Tuzlanskog kantona Postupajući po instrukcijama i uputama Tužiteljstva BiH i
April donio rast prihoda od indirektnih poreza
April donio rast prihoda od indirektnih poreza Prvi put od izbijanja krize uzrokovane pandemijom virusa Covid 19, prihodi od indirektnih poreza bilježe rast. U prva četri mjeseca 2021. godine prihodi po osnovu PDV-a, akciza, carina i cestarina iznosili su 2 milijarde i 467 miliona KM i veći su za 74 miliona KM ili 3,10% u odnosu na isti period 2020. godine kada su iznosili 2 milijardu i 393 miliona KM. Mjesec april donio je značajan rast prihoda od indirektnih poreza UIO jeu prva četri mjeseca 2021. godine privredi vratila 468 miliona KM što je za 39 miliona
Oduzeta mašina za pakovanje cigareta
Oduzeta mašina za pakovanje cigareta Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje BiH - Regionalnog centra Banja Luka a u suradnji sa carinskim organima Republike Hrvatske izvršili su privremeno oduzmanje robe -mašina za pakovanje cigareta. Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe procjenjuje se na iznos cca 100.000 KM. Pomenuta roba oduzeta je jer su prilikom postupka carinjenja, na Carinskoj ispostavi Gradiška, u podnesenim ispravama naznačeni netačni podaci sa namjerom plaćanja uvoznih dažbina u manjem iznosu.Protiv počinilaca opisanih nezakonitosti bit će pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim sudovima. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.