Akcija ,,Autopijaca 2020"
Akcija ,,Autopijaca 2020" Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u suradnji sa MUP-om Kantona Sarajevo proveli su operativnu akciju ,,Autopijaca 2020 i oduzeli robu u vrijednosti 41.300 KM. Ovlašteni službenici UIO, Odsjeka za provođenje propisa, RC Sarajevo, u suradnji sa pripadnicima MUP-a KS, PS Novi Grad, proveli su operativnu akciju ,,Autopijaca 2020 koja je bila usmjerena na suzbijanje nezakonite prodaje akciznih proizvoda. Tom prilikom na lokalitetu auto pijace ,,Sarajevo zatečeno je 13 lica koja su na improviziranim štandovima vršili prodaju cigareta i duhana, a za koji nisu imali vjerodostojnu dokumentaciju o porijeklu, niti
Oduzete cigarete i rezani duhan
Oduzete cigarete i rezani duhan Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u tri odvojene akcije na području grada Tuzle i općine Bratunac oduzeli su cigarete i rezani duhan u vrijednosti 35.000 KM. Ovlašteni službenici UIO, Grupa za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Tuzla, na osnovu ranijih operativnih saznanja na području grada Tuzle, kod fizičkog lica pronašli su veću količinu cigareta i rezanog duhana koje nisu bile obilježene na propisan način, i to 1380 paklica cigareta, 10 kg sitno rezanog duhana. Također, u drugoj odvojenoj akciji na području grada Tuzle, službenika GSKP u suradnji sa Kantonalnom
Reakcija UIO na proteste organizatora proizvodnje duvana
Reakcija UIO na proteste organizatora proizvodnje duvana U Upravi za indirektno oporezivanje u toku su drugostepeni upravni postupci kod četiri obveznika, organizatora proizvodnje duhana. Radi se o obveznicima BOSANAC d.d. Orašje, DUVAN a.d. Bijeljina, DUHAN d.d. Gradačac, i PZ OBUDOVAC sa p.o. Obudovac/Šamac. Kod pomenutih obveznika inspektori UIO su u kontrolama utvrdili razrez porezne obaveze u ukupnom iznosu od 1.254.869,00 KM. Radi se o obavezi po osnovu PDV-a, koja nije obračunata i plaćena u kontroliranom periodu. Naknadna obaveza je utvrđena po osnovu razduženja veće količine duhana fiktivnim kupcima, po osnovu više isporučenog sadnog materijala skrivena proizvodnja, po
Povlačenje Ujedninjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Evropske Unije obavještenje
Povlačenje Ujedninjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Evropske Unije obavještenje Kao što je poznato Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljem tekstu Ujedinjena Kraljevina) je 29. marta 2017. godine objavila namjeru povlačenja iz Evropske Unije shodno članu 50. Ugovora o Europskoj uniji. Nakon pregovora, Ujedinjena Kraljevina i Evropska unija su postigli sporazum koji su predsjednik Evropskog vijeća i predsjednica Evropske komisije potpisali sa premijerom Ujedinjene Kraljevine u Londonu, 24. januara 2020. godine. Prema odredbama Sporazuma Ujedinjena Kraljevina će, po okončanju propisanih procedura na obje strane, napustiti Evropsku Uniju u ponoć 31. januara 2020. godine, po centralno-evropskom vremenu. U
Oduzete cigarete i rezani duhan
Oduzete cigarete i rezani duhan Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u dvije odvojene akcije oduzeli su cigarete i rezani duhan u vrijednosti 58.000 KM. Ovlašteni službenici UIO iz Grupa za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Tuzla, na osnovu ranijih operativnih saznanja službenika Grupe za sprječavanje i prekršaja RC Tuzla i Grupe za obavještavanje, kod 5 lica pronašli su veću količinu cigareta i rezanog duhana koji nije bio obilježen na propisan način akciznim markicama koje izdaje Uprava za indirektno oporezivanje, niti je postojala dokumentacija o porijeklu robe . Radilo se o 3511 paklica cigareta, 117

SERVISI

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.